You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

KomPhone webshop

06-30-522-4188
 • Az Ön kosara üres!

Adatvédelem

 1. BEVEZETÉS

  A webáruház használata során a Fegyverneki Lajos Gergő egyéni vállalkozó részére megadott személyes adatokat bizalmasan kezeli és nem adja ki további felek számára. Kivételt képeznek ez alól a Fegyverneki Lajos Gergő egyéni vállalkozó alvállalkozói, a kézbesítő futárszolgálatok, illetve a törvényben meghatározott egyéb esetek, hatósági megkeresés esetén továbbítja bíróság vagy hatóság felé.

  A webáruház böngészése folyamán cookiek, és Double Click Cookiek segítségével technikai információk kerülhetnek rögzítésre statisztikai és marketing célokból. (az oldal látogatásának ténye, időtartama, IP-cím stb.) A Double Click Cookiek által gyűjtött információkat remarketing célokra használjuk fel. A Fegyverneki Lajos Gergő egyéni vállalkozó ezen adatokat kizárólag jogilag hitelesen indokolt és alátámasztott esetben adja át hatóságok részére.

  A szolgáltatás igénybevételéhez cookiek engedélyezése szükséges. Amennyiben nem szeretné engedélyezni a cookiek használatát, letilthatja a böngészője beállításaiban. A cookiek tiltása esetén a szolgáltatás bizonyos elemei csak részben vagy egyáltalán nem használhatóak. A cookie egy olyan fájl, amelyet a szerver küld a felhasználó böngészőjének és amelyet a felhasználó számítógépe tárol. A cookiekban személyes adat nem kerül tárolásra.

  Kérjük rendszeresen látogassa jelen oldalt az esetleges szabályváltozások miatti módosítások kiegészítések nyomon követése érdekében.

 2. ADATKEZELŐ ADATAI

  Az adatkezelő neve: Fegyverneki Lajos Gergő egyéni vállalkozó

  Székhelyének címe: 5350 Tiszafüred, Akácfa út 9.

  Telephelyének címe: 1135 Budapest, Szent László út 48-50. ( Nem üzlet, átvételi pont. )

  Adatvédelmi nyilvántartásba vételi szám: NAIH-95165/2016

  E-mail: info@komphone.hu

  Honlap: www.komphone.hu

 3. AZ ADATKEZELÉS JOGSZABÁLYI HÁTTERE

  Az adatkezelő, a felhasználó által megadott személyes adatok kezelésére, az Infotv.5.§ (1) bekezdésének a) pontja szolgál jogalapjául.  

  A jelen tájékoztatóban részletezett személyes adatok kezelésére, tárolására, rögzítésére és továbbítására az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény céljával megegyezően az abban leírtak alapján kerül sor.

 4. AZ ADATKEZELÉS CÉLJA

  Az üzemeltető a kért adatokat, a webáruház üzemeltetése során keletkező kötelezettsége teljesítése érdekében, illetve a felhasználó által önkéntesen kért hírlevél küldés céljából kezeli az Infotv.4.§ (1) bekezdése alapján.

 5. A KEZELT ADATOK KÖRE ÉS AZ ADATKEZELÉS IDŐTARTAMA

  Az adatkezelés jogalapja az érintett ( a weboldal felhasználója) hozzájárulása.

  A weboldal használata során (a kézbesítés teljesítéséhez, számlázási adatokhoz, hírlevélhez, regisztráláshoz) az üzemeltető kéri felhasználó azonosító adatait, melyek: név, lakóhely címe, telefonszám, e-mail cím.

  A megrendelés, hírlevélre, való feliratkozás, regisztrálás folyamán rögzített adatokat az adatkezelő a megrendelés teljesítéséhez, kapcsolattartáshoz használja fel. Az egyes informatikai rendszerek által a webáruház oldalain leadott megrendelésből készült számla adatai a rendelés leadása folyamán megadott adatokkal rögzítésre, tárolásra kerülnek a hatályos számviteli törvényben meghatározott időszakra.

  Az üzemeltetőnek jogában áll a "VÉLEMÉNYEK" rovatban, a felhasználók által megküldött közzé teendő tartalmakat ( mely beérkezésüktől a Fegyverneki Lajos Gergő egyéni vállalkozó tulajdonát képzik ) szűrni, egészben vagy részeket közölni, adott esetben letiltani.

  A webáruház használata folyamán biztosított hírlevél feliratkozás során megadott adatokat az adatkezelő bizalmasan kezeli. Leiratkozás lehetősége minden kiküldött hírlevél alján biztosított, valamint kérhető  a megadott elérhetőség valamelyikén. 

  Adatai módosítását, törlését bármikor kérheti írásban a info@komphone.hu e-mail címen.

 6. ADATTOVÁBBÍTÁS

  A megrendelés teljesítéséhez ( kiszállítás ) elengedhetetlen a felhasználótól felvett azonosító adatok harmadik személy ( alvállalkozó futárcégek, posta ) számára történő hozzáférhetővé tétele. Ezen dokumentummal a felhasználó elfogadja az adattovábbítás tényét.

 7. AZ ADATOKHOZ VALÓ HOZZÁFÉRÉS

  A www.komphone.hu oldalon megrendeléskor megadott adatokhoz kizárólag Fegyverneki Lajos Gergő egyéni vállalkozó és jogosultsággal rendelkező munkatársai férhetnek hozzá.

 8. ADATBIZTONSÁG

  A www.komphone.hu oldalon megrendeléskor vagy hírlevélre való feliratkozáskor megadott adatokat kezelő adatbázishoz való hozzáférést az adatkezelő jelszóval védi az illetéktelen hozzáféréstől, a nyilvánosságra hozatal, a megváltoztatás, törlés vagy megsemmisülés ellen.

 9. AZ ADATKEZELÉSSEL ÖSSZEFÜGGŐ JOGOK ÉS A JOGÉRVÉNYESÍTÉS LEHETŐSÉGEI

  Az érintett kérelmezheti:

  Tájékoztatást személyes adatainak kezeléséről, a kezelt személyes adatainak köréről, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről továbbá az – érintett személyes adatainak esetleges továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről, személyes adatainak helyesbítését, személyes adatainak – a kötelező adatkezelés kivételével – törlését vagy zárolását.

  Az érintett tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen:

  Amennyiben a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivétel a kötelező adatkezelés esetén,

  ha személyes adatfelhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény kutatás,  vagy tudományos kutatás céljára történik, valamint a törvényben meghatározott egyéb esetben.

  A személyes adatok kezelésével kapcsolatos kérdésekkel, észrevételekkel közvetlenül a Fegyverneki Lajos Gergő egyéni vállalkozóhoz lehet fordulni az alábbi elektronikus levélcímen: info@komphone.hu

  A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál való bejelentéssel, az érintett vizsgálatot kezdeményezhet arra hivatkozással, hogy személyes adatai kezelésével kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye fenn áll.

  A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elérhetőségei: 1530 Budapest, Pf.: 5.

  1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c 

  Telefon: 06/1-391-1400; Fax: 06/1-391-1410